Wyjazd integracyjno-edukacyjny - śladem historii

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu w dniu 10 sierpnia 2023 r. zorganizowało wyjazd edukacyjno-integracyjny – śladem historii. Celem wyjazdu była integracja lokalnej społeczności w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz pokazanie historii Pomorza tym razem Ziemi Nowogardzkiej i miasta Płoty. Kulice to...

logo burmistrz

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 25 lipca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Koło PZW Nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy...

Obchody Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego - święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., zastąpioną ustawą z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655).
W dniu tym wojsko i...

Pomoc rzeczowa w formie opału

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania pomocy rzeczowej w formie opału - węgiel groszek.

Każdy mieszkaniec Gminy Chociwel znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może zwrócić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu z prośbą o pomoc. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być...

logo Wojewody Zachodniopomorskiego

Poniżej znajduje się do pobrania Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.