Konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Burmistrz Chociwla ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, zwanym dalej Programem. Podstawa prawna: Uchwała nr XXXVI/332/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie...

Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie dla OSP w Chociwlu

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu otrzymała dotacje na realizacje zadania pod nazwą "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -"Mały Strażak" - 2023". Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Gminy Chociwel OSP w Chociwlu zakupiła 4...

Dzień Przedszkolaka

W 2013 roku uchwałą zapisano tak: „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania...

 Oferta PZERiI z dnia 27 września 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 27 września 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić...

Zapraszamy na II turę eliminacji do tytułu "Mistrz Koła 2023"

Zarząd Koła PZW nr 6 "OKOŃ" w Chociwlu zaprasza wędkarzy, wyłącznie członków Koła na indywidualne zawody spławikowe z pomostów – II tura eliminacji do tytułu "Mistrz Koła 2023"