logo gmina

Tereny mieszkaniowe

Tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wskazują dwa aktualne plany zagospodarowania przestrzennego:
zamieszkaj w chociwlu 01Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Młyńskiej obr. 1 miasta Chociwel – plan obejmuje obszar o pow. 9,30 ha ograniczony ul. Robotniczą , ul. A. Krajowej i ul. Kołat. Przewidziane są tu 44 działki o pow od 600-1000 m2.
zamieszkaj w chociwlu 02

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Nadjeziornej obr.1 miasta Chociwel - plan obejmuje obszar o pow. 7,00 ha ograniczony ul. Nadjeziorną i ul. Wolności i przewiduje 37 działek o pow od 600-800 m2 .

Tereny rekreacyjne

Obręb Chociwel

Bogactwo lasów i jezior, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, brak zanieczyszczeń wielkoprzemysłowych stanowią o turystycznej atrakcyjności naszej gminy. Rozwój funkcji rekreacyjnej na terenie miasta Chociwel przewiduje się na terenach położonych nad brzegiem jeziora Starzyc Jest to teren o powierzchni ok. 34 ha stanowiący własność osób prywatnych jak też ANR. Zgodnie ze studium uwarunkowań program zagospodarowania tych terenów przedstawia się następująco:

  • zabudowa letniskowa
  • zabudowa mieszkalno - pensjonatowa
  • pole namiotowe
  • hotel
  • urządzenia towarzyszące

Wszystko powiązane z jeziorem i plażą. Dodatkowo zagospodarowanie strefy przyjeziornej (ciągi piesze, rowerowe, pomosty).

Obręb Oświno

Miejscowość Oświno leży w północnej części gminy Chociwel. Dzięki urozmaiceniu terenu (jezioro, las) miejscowość ta ma duże walory turystyczno wypoczynkowe. Ze względu na indywidualny (rolniczy) charakter zabudowy mieszkaniowej istnieje możliwość powstawania gospodarstw agroturystycznych. Teren proponowany do zagospodarowania usytuowany jest na zachodnim brzegu jeziora Woświn o łącznej powierzchni 110 ha. Są to głównie grunty stanowiące własność osób prywatnych i użytkowane w większości na cele rolnicze. Dla terenów położonych nad jeziorem opracowany jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego zmieniający funkcję gruntów rolnych na cele rekreacyjno budowlane. Przewidywana jest zabudowa letniskowa i pensjonatowa, agroturystyka, klub jeżdziecki, itp. Część gruntów jest już uzbrojona w sieć wodociągową i energetyczną, wydzielonych jest ponad 200 działek rekreacyjnych (w części zagospodarowanych).

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00