Oferta PZERiI z dnia 03.11.2017 roku

W dniu 03.11.2017 r. wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Oferta PZERiI z dnia 03.11.2017 roku - PDF450 KB

Sprzątanie cmentarza

W dniu 26.10.2016 roku po skończonych zajęciach lekcyjnych, uczniowie z klasy V a oraz VI, pod opieką pani Marii Zaklukiewicz i pani Anety Tkaczyk wzięli udział w pracach porządkowych na cmentarzu. Dzięki zaangażowaniu i pracy dzieci oraz opiekunek zrobiono porządek na 25 opuszczonych...

park Lisowo

W dniu 14.10.2017 w Lisowie zakończył się projekt pt. „Porządkowanie parku w miejscowości Lisowo jako odbudowa dziedzictwa przyrodniczego” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - „Społecznik”. To pierwszy etap wykonanych prac...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 26 października 2017 o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu ul. Ar. Krajowej 52, pokój nr 5. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 24 października 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku...