logo gmina

Największym akwenem, do którego gmina ma dostęp jest jezioro Woświn.

jezioro woswin

Jezioro zajmuje powierzchnię około 810 ha. Długość jeziora wynosi 9500m, szerokość 1500m, średnia głębokość 9,4m, a największa głębia wynosi 28m. Linia brzegowa ma długość około 25km. Od strony Oświna urządzona jest mała plaża na której można z powodzeniem wypocząć. Woda jest bardzo czysta, a łagodny spodek szelfu pozwala na kąpiele wodne. Nad jeziorem w parku znajdują się domki campingowe. Drugie dojście do brzegów jeziora znajduje się 2 km od wsi Wieleń, gdzie studenci ze Szczecina w okresie letnim organizują obozy surfingowe.


Drugim co do wielkości jeziorem w Gminie Chociwel jest jezioro Starzyc o powierzchni 59,2 ha długości około 3000m i szerokości około 200m.

jezioro starzyc

Największa głębia około 9m. Położone na wysokości 68m n.p.m. Starzyc jest typowym jeziorem rynnowym, wody płynące w kierunku czoła lodowca wyżłobiły jego charakterystyczny fajkowy kształt i wysokie, często strome zbocza. Jezioro stanowi doskonały teren do uprawiania sportów wodnych. Dla wędkarzy jest wspaniałym miejscem połowów wielu szlachetnych gatunków ryb. Nad jeziorem panuje specyficzny mikroklimat, który podnosi walory tego terenu jako ośrodka wypoczynku i rekreacji. Jest tu plaża, korty tenisowe ,a w budynku po byłej szkole powstał hotel z barem i restauracją.

Jezioro Kamienny Most jest trzecim co do wielkości akwenem wodnym naszej gminy.

jezioro kamienny most

Powierzchnia wynosi około 58,1ha, długość 1500m, szerokość 150m, średnia głębokość około 3m, długość linii brzegowej około 8km.Akwen ten jest przykładem jeziora zanikającego na skutek zamulania i zarastania. Brzeg jeziora porasta kożuch roślinności bagiennej, która rozszerza swój zasięg i w przyszłości pokryje całe lustro wody. Części obumarłych roślin opadają na dno wypełniając misę jeziora osadami gytii i torfu. Dzięki procesowi zarastania podziwiać możemy pływające wyspy. Są to trzy wyspy o średnicy 30 - 60 m porośnięte bujną roślinnością z przewagą olchy, zmieniają one swe położenie w zależności od kierunku i siły wiatru. Bogaty system korzenny umacnia oderwaną od podłoża glebę i nie dopuszcza do jej rozpadu. Ze względu na trudny dostęp do brzegów jeziora stanowi ono tylko cenny akwen wodny dla wędkarzy i rybaków. Mieszkańcy Kamiennego Mostu mają inne kąpielisko, a jest nim oczko wodne zwane "Czarne", które znajduje się po prawej stronie drogi do Ińska między Kamiennym Mostem, a miejscowością Kamionka.

Szata roślinna już od czasów najdawniejszych była w tym regionie bardzo bogata. Chociwel otaczały zalesione bagna i rozległa puszcza. Sama nazwa Freienwalde już mówi o "wolnym lesie". Lasy stanowiły atrakcyjne tereny łowieckie, służyły jako pastwiska dla bydła, a ponadto dostarczały cennego opału i budulca - wszakże do XVIII wieku wznoszono budowle tylko drewniane. Przydziałem drewna zajmowała się zawsze rodzina Wedlów.

Obecnie lasy całej gminy należą do Nadleśnictwa Dobrzany. Lasy zajmują 33% powierzchni naszej gminy występują w nich liczne rośliny (27 gatunków objętych ochroną prawną, w tym 17 ścisłą). Przeważają lasy mieszane, w których rośnie sosna, brzoza, olcha, modrzew, świerk oraz buk i dąb. W formie domieszki występuje daglezja, sosna wejmutka, klon, jesion, grab, topola i osika. Z krzewów spotkać można: bez koralowy, czeremchę zwyczajną, kruszynę, kalinę koralowa, leszczynę, jarzębinę, żarnowiec miotlasty i gajowy. W podszyciu rosną maliny, jeżyny i podrosty drzew. Runo składa się z suchych mchów, porostów, wrzosu, suchych traw, jagody, borówki, brusznicy, macierzanki i grzybów oraz szczawika, czernicy, konwalii, paproci, zawilca, przylaszczki, a także bluszczu. Wśród torfowisk można spotkać mięsożerną rosiczkę okrągłolistną, a na jeziorach białe grzybienie, żółte grążele. Brzegi jezior porastają trzciny, tataraki i lilie wodne.

Szczególny rodzaj roślinności gromadzą parki dworskie w Kamiennym Moście, Starzycach, Lisowie, Karkowie czy Wieleniu. Występuje w nich wiele drzew i krzewów egzotycznych sprowadzonych z Azji, Ameryki Północnej i południowej Europy. Napotkać tu można liczne sosny wejmutki, srebrne świerki, bukszpany, czerwone buki, cypryśnik groszkowaty, orzech włoski, kasztanowiec biały i czerwony, jodły kaukaskie, morwy, wierzby, świerk kłujący, skrzydłorzech kaukaski, tuję i liczne cisy. Prawdziwą ozdobą parków są aleje spacerowe obramowane starymi lipami, grabami lub kasztanowcami. Na szczególną uwagę zasługuje pomnik przyrody, jakim jest ponad 300 letnia sosna znajdująca się za cmentarzem w Kamiennym Moście. Park w Kamiennym Moście ma ciekawe okazy dębów zwanych halabardnikami - jeden z nich ma obwód 5,7m oraz potężne buki. To prawdziwe pomniki przyrody.
Wiele ciekawych gatunków roślin znajduje się na naszych łąkach, które zakwitając wiosną tworzą piękny, różnobarwny dywan.

Na terenie gminy znajduje się szereg zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, które charakteryzują się nie tylko walorami krajobrazowymi, ale również stanowią ostoje i żerowiska dla zwierząt oraz lęgowiska dla ptaków, płazów i gadów. Są to głównie torfowiska z ginącymi i chronionymi gatunkami różnorodnych roślin, do których między innymi można zaliczyć:

  • "Kania"- około 500m na zachód od wsi Kania o powierzchni około 90 ha.
  • "Łąki nad Okrą" - pas terenu wzdłuż Okry około 112 ha.
  • "Wilcza Góra" około 3 km na północ od Sątyrza.
  • "Sarnowo" na terenie Leśnictwa Lublino.
  • "Bagno Grzęda" około 1 km na północny - wschód od wsi Sątyrz.
  • "Pławnica" - najbardziej wysunięty na wschód fragment gminy Chociwel, około 86 ha, położony w IPK na styku gmin Ińsko i Węgorzyno.
  • "Kamienny Most" o pow. około 446 ha obejmuje jezioro Kamienny Most z terenami na wschód i południe od jeziora.
  • "Moczary Lublińskie" położone w Leśnictwie Lublino, oddział 101/1 w granicach IPK.
  • "Dolina Krąpieli" o pow. około 271 ha. Ciągnie się na długości około 6 km wzdłuż rzeki Krąpieli od linii kolejowej do zachodniej granicy gminy Chociwel z gminą Stara Dąbrowa.

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00