SKO w Chociwlu ponownie wśród najlepszych

Za nami 29 lat uczestnictwa w ogólnopolskim Konkursie Oszczędzania, który organizuje bank PKO Bank Polski. Z przyjemnością informujemy, ze po raz kolejny Szkolna Kasa Oszczędności w Chociwlu zdobyła I miejsce w województwie zachodniopomorskim. Zakwalifikowała się również do etapu krajowego konkursu i znalazła się w gronie 10 najlepiej...

Oferta PTWzK w Chociwlu z dnia 9 września 2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 09 września 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PTWzK.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków już działa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).  Podstawa prawna: Znowelizowana ustawa z dnia 21 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (zmiana brzmienia ustawy) – Dz.U. z 2021 r...

dodatkowy nabór wniosków na przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców węglowych

Gmina Chociwel ogłasza dodatkowy nabór wniosków na przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców węglowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - pn. „Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel – wymiana...

 Świadczenia za pomoc uchodźcom (stan prawny na dzień 29.06.22)

Świadczenia pieniężne za pomoc uchodźcom – istotne zmiany dotyczące wypłaty świadczeń powyżej 120 dni.

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli pomoc udzielana jest m.in. osobie niepełnosprawnej, starszej lub kobiecie w ciąży, pieniądze mogą być wypłacane za okres...