Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

Szanowni Państwo. Już 15 października odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu o czym zdecydował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda. Szczegółowe informacje dotyczące Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 roku znajdują się na stronach:

Oferta PTWzK z dnia 08 września 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 08 września 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PTWzK.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić uwagi...

Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 06.09.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 06 września 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Stowarzyszenie "Forum Chociwelskie".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww...

Informacja  spółki Wodociągi i Kanalizacja

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia 07.09.2023 r. od godziny 8:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Chociwel oraz Lublino. Wyłączenie dotyczy następujących ulic w Chociwlu: ul. Armii Krajowej (od stadionu w kierunku Węgorzyna), ul. Partyzantów, ul...

PSZOK - zmiana organizacji pracy

Uwaga! Od 05 (wtorek) września do 08 (piątek) września 2023 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w godziny 09:00 do godziny 13:00.