Łódź ratownicza dla OSP w Chociwlu

Gmina Chociwel Wydatek zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami projektu w dniu 19 października 2023 roku Gmina Chociwel przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu łódź ratowniczą wraz z...

LXII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
dnia 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 17:30 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym...

Przypomnienie o opłatach za groby

Zarządca Cmentarzy Komunalnych Gminy Chociwel przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Chociwel, istnieje obowiązek...

Oferta OSP w Długiem z dnia 19.10.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 19 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez OSP w Długiem.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może...

Program „Laptop dla ucznia”

W ramach ustawy z dnia w 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 1369), w dniu 17 października b.r., pierwsi uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu otrzymali laptopy przekazywane w rządowym programie "Laptop dla ucznia".

Program "Laptop dla...