LXIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że LXIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z...

Oferta Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" z 14.11.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 14 listopada 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Stowarzyszenie "Otwarta Dłoń".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy...

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 452 (ul. Brzozowa)

Burmistrz Chociwla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 452 (ul. Brzozowa). Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Oferta 1 KGW w Starzycach z 07.11.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 7 listopada 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez KGW w Starzycach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może...

Oferta 1 KGW w Starzycach z 7.11.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 7 listopada 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez KGW w Starzycach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może...