Oferta PTWzK z dnia 21.11.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 21 listopada 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PTWzK.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 14/2022

Poniżej znajduje się do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 14/2022

 Stowarzyszenie ”WIR” zaprasza na szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej

Szkolenia online dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie. W związku z ogłoszonym konkursem 1/2022 o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zakres podejmowanie działalności gospodarczej organizujemy szkolenia online.

Termin - 22 listopada 2022 r. (wtorek) godz.11:00

Zainteresowani powinni bez zbędnej...

Stowarzyszenie ”WIR” zaprasza na szkolenia z grantów

Zainteresowanych składaniem wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach „Akademii wolnego czasu” zapraszamy na szkolenie (do wyboru I lub II termin):

Konsultacje zmiany statutów sołectw Gminy Chociwel

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Chociwel: