Czyste Powietrze

Informujemy, że od dnia 4 października 2021 r. mieszkańcy Gminy Chociwel mają możliwość skorzystania z pomocy Doradcy Energetycznego w punkcie konsultacyjno–informacyjnym Programu "Czyste Powietrze".

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52. Pracownik Urzędu Miasta Chociwel będzie...

LIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej

Dnia 16 listopada 2022 roku (środa) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Zrealizowane inwestycje w ramach Grantów Sołeckich - 2022

Gmina Chociwel zrealizowała dwa projekty grantowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”. Z Gminy Chociwel granty o wartości 15 000 złotych przyznane zostały sołectwom Starzyce i Kania.

Sołectwo Starzyce zrealizowało projekt pod nazwą: "Montaż lamp solarnych obok świetlicy w Starzycach"
Sołectwo...

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

Gmina Chociwel stosownie do zapisów art. 34 ust .1 ustawy z dnia 27 października 202 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie gminy Chociwel. Wszelkie działania podejmowane w tej sprawie...