Świadczenia za pomoc uchodźcom (stan prawny na dzień 29.06.22)

Świadczenia pieniężne za pomoc uchodźcom – istotne zmiany dotyczące wypłaty świadczeń powyżej 120 dni.

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli pomoc udzielana jest m.in. osobie niepełnosprawnej, starszej lub kobiecie w ciąży, pieniądze mogą być wypłacane za okres...

Oferta KGW w Kani z dnia 28.06.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Rajd rowerowy", złożoną w dniu 28 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kani.

Zgodnie z art...

Granty Sołeckie - 2022 (laureaci)

Na podstawie Uchwały nr XXXV/408/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego opublikowane zostały wyniki Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”. Z Gminy Chociwel granty o wartości 15 000 złotych przyznane zostały sołectwom Starzyce i Kania.

Informacja

W związku z wysokimi temperaturami powietrza uprzejmie informuję, że zmianie ulegną, godziny pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu, w dniach od 28 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 roku Urząd Miejski w Chociwlu czynny będzie:

Nagroda Burmistrza Chociwla

Drodzy Mieszkańcy, bardzo nam miło poinformować, że w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwel” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/283/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych...