Igrzyska  LZS  Samorządów

Komunikat z XXII Letnich Igrzysk LZS Samorządów Gmin Województwa Zachodniopomorskiego - Płoty 2017, które odbyły się pod patronatem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy. Impreza została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

XXII Wojewódzkie Igrzyska LZS samorządów gminnych rozegrane zostały po raz...

Ogłoszenie M-GOPS o możliwości otrzymywania posiłków

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Chociwel i chcesz skorzystać z posiłku, za który zapłaci Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej musisz:

  1. Spełniać kryterium dochodowe:
    ➢ jeżeli jesteś osobą samotną, to kryterium dochodowe wynosi dla Ciebie 951 zł netto (634 zł x 150%)
    ➢ jeżeli jesteś osobą w rodzinie, to kryterium dochodowe wynosi na każdą...

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces na zachodniopomorskim rynku pracy

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces na zachodniopomorskim rynku pracy”. Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego 144...

Aktywność osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez edukację

Dnia 21 września br. grupa mieszkańców z Gminy Chociwel w tym osoby niepełnosprawne i seniorzy udali się do Stargardu gdzie w ramach projektu pn. „Aktywność osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez edukację” dofinansowanego z PROGRAMU SPOŁECZNIK zgłębiali wiedzę na temat historii ziemi stargardzkiej od...

Brak wody

Ogłoszenie

Chociwel, 2017.09.20.

"Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Lisowo, że w dniu 22.09.2017 r. w godzinach od 09:00 - 17:00 będzie przerwa w dostawie wody z wodociągu wiejskiego z powodu wyłączenia zasialnia energetycznego stacji uzdatniania wody w Lisowie. Powodem...