Trzeci przetarg na działki na ulicy Nadjeziornej

Burmistrz Chociwla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Nadjeziornej w Chociwlu.

rzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Nadjeziornej w Chociwlu - PDF700 KB

Szlakiem dziedzictwa historycznego - szkolenie wyjazdowe

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z gminami: Bielice, Dolice, Marianowo i Stargard w dniu 28.08.2017 r. zorganizowało szkolenie wyjazdowe pn. „Znaszli swój WIR?” – Szlakiem dziedzictwa historycznego. Celem szkolenia było poznanie dziedzictwa historycznego Gminy Dolice, która...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 4 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji budżetu za I-sze...

Oferta PZERiI z dnia 28.08.2017 roku

W dniu 28.08.2017 r. wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Oferta PZERiI - PDF170 KB