Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo

Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo rozwojowych przedsiębiorstw. Wydatki inwestycyjne, usługi doradczei prace rozwojowe. Informacje o spotkaniu.

W dniu 31 października 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie Wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo rozwojowych przedsiębiorstw. Wydatki...

Sport to zdrowie, jesienne spotkanie integracyjne

Tradycyjnie po raz kolejny w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu w dniu 07 października 2017 roku odbyło się spotkanie pn. „Sport to zdrowie, Jesienne spotkanie integracyjne”. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Koło Terenowe w Chociwlu. Wśród zaproszonych gości byli...

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr XXXVI/322/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 października 2017 r. o godz. 14:00 w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy...

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.