burmistrz-ogłasza-konsultacje-zmiana-nazw-ulic

Burmistrz Chociwla  ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego i 25 Lecia  PRL w Chociwlu.

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U z 1...

oferta-dla-inwalidów-i-emerytów

W dniu 02.01.2017 r. wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego. Oferta PZERiI w Chociwlu z dnia 02./01.2017 roku. (140 KB, PDF)

ikona-sport

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Chociwel w 2017 roku na bazie obiektu sportowego w Lisowie gm. Chociwel.

II konkurs ofert - Lisowo (1,4 MB, PDF).

bip-przetarg-odwołany

Ogłoszenie na temat odwołania przetargu na działkę położoną na ul. Nadjeziornej, o numerze ewidencyjnym 123 - do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chociwlu.