Zapraszamy na "Biesiadę u Piasta Kołodzieja"

Burmistrz Chociwla zaprasza na "Biesiadę u Pista Kołodzieja", która odbedzie się 2 lipca 2022 roku na placu obok hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu. Początek imprezy o godzinie 14.

Czyste Powietrze

Informujemy, że od dnia 4 października 2021 r. mieszkańcy Gminy Chociwel mają możliwość skorzystania z pomocy Doradcy Energetycznego w punkcie konsultacyjno–informacyjnym Programu "Czyste Powietrze".

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52. Pracownik Urzędu Miasta Chociwel będzie...

Zaproszenie na zawody wędkarskie Koła PZW nr 6 „Okoń”

Zarząd Koła PZW nr 6 „Okoń" w Chociwlu zaprasza wędkarzy na otwarte indywidualne spławikowe zawody z pomostów – „I Memoriał im. Mikołaja Kiśla”

dodatkowy nabór wniosków na przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców węglowych

Gmina Chociwel ogłasza dodatkowy nabór wniosków na przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców węglowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - pn. „Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel – wymiana...

XLVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...