Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 4 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Burmistrz Chociwla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu nr 10/2023.

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu nr 10/2023 - PDF408 KB

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Spotkanie z Instruktorem Terapii Uzależnień

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Instruktorem Terapii Uzależnień w dniach 25 listopada 2023 roku oraz 16 grudnia 2023 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 w budynku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Armii Krajowej 50A 73-120 Chociwe.