„Sport to zdrowie, jesienne spotkania sportowe”  25 lecie koła TWK

W dniu 10 października 2023 r. w Hali Widowisko-Sportowej odbyło się spotkanie integracyjne pn. "Sport to zdrowie, jesienne spotkania sportowe" zorganizowane przez Koło Terenowe TWK w Chociwlu. Program artystyczny opracowały Panie Katarzyna Michalak i Anna Dalidowicz, a wystąpiły dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, którym serdecznie...

Konsultacje społeczne  projektu Strategii IIT

Szanowni Państwo, niniejsza strategia terytorialna IIT stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru partnerstwa. Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie...

Życzenia Burmistrza Chociwla z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w imieniu własnym i wszystkich pracowników chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie w pracę szkoły oraz wychowawczy i dydaktyczny trud poświęcony dzieciom i młodzieży szkolnej. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne...

Oferta 1 KGW w Starzycach z 11.10.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 11 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez KGW w Starzycach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy...

Oferta 1 KGW w Starzycach z 11.10.2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 11 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez KGW w Starzycach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy...