Oferta PTWzK z dnia 23 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 23 listopada 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PTWzK.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić...

Zawiadomienie o zebraniu

Zarząd Koła PZW Nr 6 „OKOŃ" w Chociwlu zaprasza członków Koła na Walne Zgromadzenie sprawozdawcze za 2023 rok i wyborcze – uzupełniające. Zebranie odbędzie się dnia 02 grudnia 2023 roku (sobota) o godzinie 15:00 w „Pałacu nad Jeziorem" ul. Szkolna 4a. W przypadku braku wymaganej powyżej 50% ilości członków uprawnionych do głosowania w pierwszym...

Zapraszamy do udziału w ekologicznych konkursach plastycznych

Burmistrz Chociwla zaprasza dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu do udziału w ekologicznych konkursach plastycznych. Prace poprzez swój przekaz powinny:

Grant Sołecki 2023 zreralizowany w Wieleniu Pomorskim

Sołectwo Wieleń Pomorski zrealizowało przy udziale Gminy Chociwel projekt grantowy o wartości 15 000 złotych. Środki przyznane zostały laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2023". Wieleń Pomorski zrealizował projekt pod nazwą: "Ruch, rozwój, zabawa - rozbudowa placu zabaw w Wieleniu Pomorskim". W ramach...

Zastrzeż swój numer PESEL

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od 17 listopada br. będzie można zastrzec swój numer PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego...