logo rada miejska

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że LIX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 2 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15  z następującym...

Oferta Koła PZW Nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu z dnia 25 lipca 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 25 lipca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez Koło PZW Nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 8/2023

Poniżej znajduje się do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 8/2023

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy w Goleniowie wspiera nasze imprezy od wielu lat. Także w tym roku, miło nam poinformować o podpisaniu umowy sponsoringowej z Bankiem Spółdzielczym w Goleniowie. Bardzo dziękujemy za to że jesteście z nami.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - pieniądze dla Gminy Chociwel

Rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Polskiego Ładu. Program ma na celu odbudowanie blasku zabytków w całej Polsce.