logo gmina

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2024 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców – w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
Świadczenie przewidziane w art. 13 miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie, mające na celu rekompensatę kosztów, poniesionych głównie przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Mowa o osobach, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, zapewniając im nocleg i wyżywienie w okresie, w którym trudno było przygotować i zrealizować opiekę instytucjonalną przez podmioty publiczne.

W ostatnich miesiącach liczba wnioskodawców korzystających z tego rozwiązania systematycznie maleje, a pula wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Właściwe jest więc kontynuowanie jednego systemu wsparcia w zakresie zakwaterowania, który w znacznie większym stopniu może być monitorowany przez organy administracji publicznej w celu zapewnienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Inne ważne zmiany to:

 1. Przedłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce:
  • Nowy termin: Do 30 września 2025 r.
  • Dotyczy: Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.
  • Co to oznacza: Pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uznawany za legalny do 30 września 2025 r.
 2. Świadczenia rodzinne:
  • Przedłużenie prawa do świadczeń rodzinnych: Obywatele Ukrainy nadal będą mieć prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością.
  • Bez składania wniosków: Nie będzie konieczności składania nowych wniosków. Decyzje o przedłużeniu prawa do tych świadczeń zostaną wydane automatycznie do 30 września 2025 r.
 3. Jednorazowe świadczenie 300 zł:
  • Kto jest objęty zmianą: Obywatele Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR.
  • Nowe zasady: Od 1 lipca 2024 r. nie można składać nowych wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł.
  • Ostateczny termin składania wniosków - 30 czerwca 2024 r.
  • Rozpatrywanie wniosków: Wszystkie wnioski złożone do 30 czerwca 2024 r. zostaną rozpatrzone. Wnioski złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł):

Od 1 lipca 2024 r. przestanie obowiązywać przepis, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów dla osób, które zapewniły uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach.

Ważne terminy:
 • Do 31 lipca 2024 r. osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które nadal goszczą obywateli Ukrainy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.
 • Rekompensata może dotyczyć wyłącznie okresu zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r.
 • Wnioski złożone po 31 lipca 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00