logo gmina

Zakończone konsultacje społeczne.

W dniu 08.11.2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2018". W przeprowadzonych konsultacjach nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące programu współpracy. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/332110 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uznaje się za ważne.

pdfInformacja o zakończeniu konsultacji - PDF200 KB

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00