logo gmina

Dnia 14 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXX sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.
  1. w sprawie przystąpienia Gminy Chociwel do Klastra Energii "Odnawialny Chociwel"
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  2. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2017 r.
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  3. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2018 rok
   • dyskusja.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sylwester Dziakowicz

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00