logo gmina

Dnia 5 lutego 2018 roku o godzinie 12:30 w holu hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2018 r.:
  1. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Chociwel na lata 2017-2026,
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję RGRiOŚ,
  2. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Chociwlu
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych,
  3. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję RGRiOŚ,
  4. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję RGRiOŚ,
  5. w sprawie zbycia działek stanowiących własność Gminy Chociwel położonych w obrębie nr 2 miasta Chociwel
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję RGRiOŚ,
  6. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie nr 2 miasta Chociwel
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję RGRiOŚ
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat dzierżawy
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję RGRiOŚ
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Chociwla
   1. dyskusja.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 r.
  1. dyskusja.
 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00