logo gmina

Placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel zapraszają wszystkich mieszkańców do współpracy i korzystania ze wsparcia dziennego.

Już oficjalnie od dnia 30 stycznia 2020 roku na terenie naszej gminy działają Placówki Wsparcia Dziennego, które prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wspólne dążenia i działania zarówno Gminy jak i przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci doprowadziły do uruchomienia 3 placówek działających na terenie:

  1. Sołectwa Karkowo,
  2. Sołectwa Starzyce,
  3. Sołectwa Kamienny Most.

W dniu 4 lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Chociwla zostało dokonane uroczyste otwarcie placówek. Na spotkanie zostali zaproszeni: Prezes Zachodniopomorskiego TPD Zygmunt Pyszkowski, Skarbnik Zarządu Dorota Malińska, Dyrektor Placówek Wsparcia Dziennego Roksana Janowicz, pedagodzy rodzinni oraz wychowawcy Placówek Wsparcia Dziennego i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy tj. sołtysi z sołectw: Karkowo, Starzyce, Kamienny Most, którzy już dali się poznać jako znakomici działacze wspierający i propagujący działalność placówek.

Poniżej krótko przedstawiamy relację fotograficzną z otwarcia Placówek:

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00