logo gmina

Stowarzyszenie WIR ogłasza konkurs

Stowarzyszenie "WIR" — Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin skladania wniosków: od 07 września 2017 r. do 06 października 2017 r.
Miejsce skladania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowaittych dla organizacji pozarządowych.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko JST. instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
Limit dostępnych środków: 230.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-Igd.org.pl w zakładce pt. "KONKURSY", podzakladka "PROW - ogłoszenie + pliki do pobrania". Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest "KARTA OPISU OPERACJI". Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:91 578 43 78.

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00