logo gmina

Dnia 31 stycznia 2018 roku o godzinie 15:00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwluul. Henryka Dąbrowskiego 15. odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach.Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Chociwel na lata 2017-2026
    1. dyskusja,
    2. głosowanie.
  3. Zamknięcie obrad .

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00