logo gmina

Dnia 7 lutego 2018 roku o godzinie 14:00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach. Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28.12.2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami
  1. dyskusja
 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami
  1. dyskusja.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
 7. Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt.6.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu:
  1. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Chociwlu
   1. opinia Komisji Spraw Społecznych
   2. dyskusja,
   3. głosowanie,
  2. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel
   1. opinia Komisji RGRiOŚ
   2. dyskusja,
   3. głosowanie,
  3. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel
   1. opinia Komisji RGRiOŚ
   2. dyskusja,
   3. głosowanie,
  4. w sprawie zbycia działek stanowiących własność Gminy Chociwel położonych w obrębie nr 2 miasta Chociwel
   1. opinia Komisji RGRiOŚ
   2. dyskusja,
   3. głosowanie
  5. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie nr 2 miasta Chociwel
   1. opinia komisji RGRiOŚ,
   2. dyskusja,
   3. głosowanie,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat dzierżawy
   1. opinia Komisji RGRiOŚ,
   2. dyskusja,
   3. głosowanie,
  7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Chociwla
   1. dyskusja,
   2. głosowanie,
  8. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Chociwel na lata 2017-2026,
   1. opinia komisji RGRiOŚ,
   2. dyskusja,
   3. głosowanie.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 r.
  1. dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Krzysztof Zych

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00