logo gmina

Dnia 26 października 2017 o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu ul. Ar. Krajowej 52, pokój nr 5. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań przez Gminę Chociwel w okresie III kwartału 2017 r.:
  • dyskusja.
 4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu podjętych w 2017 r.:
  • dyskusja.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę nr XVI/104/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:
   • dyskusja,
   • wydanie opinii,
  2. zmieniająca uchwałę nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:
   • dyskusja,
   • wydanie opinii.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Winnicki

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00