logo gmina

park Lisowo

W dniu 14.10.2017 w Lisowie zakończył się projekt pt. „Porządkowanie parku w miejscowości Lisowo jako odbudowa dziedzictwa przyrodniczego” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - „Społecznik”. To pierwszy etap wykonanych prac przez mieszkańców Lisowa w parku. Celem projektu jest przywrócenie parkowi jego dawnych funkcji przyrodniczych i społecznych. Dawniej park był miejscem spotkań i wypoczynku społeczności lokalnej. Park przed realizacją projektu był zaniedbany, zanieczyszczony a brak prac pielęgnacyjnych spowodował rozrost podszytu i rozwój samosiewów oraz uległ dewastacji system stawowy. Dzięki przyznanym funduszom mieszkańcy w wybranej części parku, przywrócili stan miniony (w miarę możliwości finansowych). Nasze prace polegały na zlikwidowaniu samosiewów i poszycia leśnego poprze wycięcie i oczyszczenie terenu. Członkowie OSP w Lisowie wycinali odznaczone drzewa i krzewy, natomiast wolontariusze porządkowali teren po wyciętych krzewach. Wynajęcie rębaka, traktora z przyczepą ułatwiło wykonanie tych prac a teren stał się bardziej przejrzysty i przyjazdy dla otoczenia. Po wykonanych pracach podniosły się walory estetyczne parku a mieszkańcy uzyskali dogodne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Ustawione ławki parkowe pozwolą mieszkańcom odpocząć wśród drzew i zieleni a świergot ptaków umili im spędzony czas w parku. Mamy nadzieję, że zwiększył się także areał lęgowy ptaków, owadów i płazów.


Opracowała
Beata Kaczmarek

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00