Pamiętaj złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca 2021 r.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny. Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem portalu zone.gunb.gov.pl (system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza, deklarację mogą jednak złożyć przez internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód),
  • w formie papierowej - w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52 (w godzinach pracy urzędu), lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikiem urzędu, tel. 91 562 20 01 wew. 121.

Gmina Chociwel aktualnie zajmuje I miejsce w rankingu najlepszych gmin województwa zachodniopomorskiego z największą liczbą złożonych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Aktualna informacja (06.06.2022)

Informacja dotycząca składania deklaracji (pdf. 123KB)