logo gmina

Na podstawie zarządzenia nr 66/2024 Burmistrza Chociwla z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysa i członków rad sołeckich w sołectwach: Bobrowniki i Bród na terenie gminy Chociwel na kadencję w latach: 2024 – 2029, Burmistrz Chociwla zwołuje zebrania wiejskie w tych sołectwach.

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00