logo gmina

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
dnia 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 17:30 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa

 

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00