logo gmina

Gmina Chociwel Wydatek zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami projektu w dniu 19 października 2023 roku Gmina Chociwel przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu łódź ratowniczą wraz z silnikiem i przyczepką. Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem otrzymała 4 ubrania specjalne oraz 2 hełmy  z latarkami. Wartość zadania wyniosła 82 560,00 zł. Wkład własny z budżetu Gminy Chociwel wyniósł tylko 1% czyli 826,00 zł.

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00