logo gmina

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że do wszystkich szkół podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego zostało wysłane zaproszenie do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, który w tym roku przebiega pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy". Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VII szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice zgodnie z tematyką Konkursu. Prace plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2018 r. na adres: KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie ul. Słowiańska 5 75-846 Koszalin. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS i pod nr tel. 94 34-46-140. Mając na uwadze zarówno szczytną ideę i ogólnokrajowy zasięg tego przedsięwzięcia, serdecznie zapraszamy uczniów z Państwa gmin do udziału w Konkursie.
W załączeniu:

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00