logo gmina

Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Chociwel w 2018 roku oraz na bazie obiektu sportowego w Lisowie.
Zaproszenie

Burmistrz Chociwla serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2018 r. na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Chociwel i Lisowo. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 27 grudnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu.

Ogłoszenie o konkursie Piast Chociwel

Ogłoszenie o konkursie Płomień Lisowo

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka komisji

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00