logo gmina

Burmistrz Chociwla ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego i 25 Lecia PRL w Chociwlu.

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U z 1 czerwca 2016 r. poz. 744) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 01 września 2016 r. ) do zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój.

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/281/06 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 czerwca 2006r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chociwel.

  1. Cele konsultacji.
    • uzyskanie propozycji nowej nazwy dla ulic: Karola Świerczewskiego i 25 Lecia PRL w Chociwlu
  2. Forma konsultacji.
    • Ankieta konsultacyjna
  3. Czas trwania konsultacji.
    • od 23.01.2017r do 23.02.2017r

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swoich propozycji

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00