Szlakiem dziedzictwa historycznego - szkolenie wyjazdowe

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z gminami: Bielice, Dolice, Marianowo i Stargard w dniu 28.08.2017 r. zorganizowało szkolenie wyjazdowe pn. „Znaszli swój WIR?” – Szlakiem dziedzictwa historycznego. Celem szkolenia było poznanie dziedzictwa historycznego Gminy Dolice, która jest członkiem Lokalnej Grupy Działania, pokazanie przykładów dobrych praktyk oraz integracja mieszkańców z gmin: Bielice, Chociwel, Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stargard. Przewodnikiem po gminie był dr hab. Marcin Majewski, dyr. Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. 60-osobowa grupa poznała historię Wedlów – jednego z największych rodów rycerskich na Pomorzu Zachodnim, których siedzibą rodową było Krępcewo. Po dawnym zamku pozostały tylko ruiny, po pałacu nie ma śladu, ale zachował się kościół ufundowany przez rodzinę von Wedel, w którym znajduje się krypta rodowa rodziny von Wedel oraz krzyż dziękczynny, usytuowany na rozstaju dróg Krępcewo-Stargard-Strzebielewo, ufundowany przez Leopolda von Wedla w podzięce za szczęśliwy powrót z Ziemi Świętej. Kolejne dwa obiekty to ruiny najstarszych kościołów, w miejscowości Lipka z XV wieku i Ziemomyślu z XIII wieku, niestety działania II Wojny Światowej zniszczyły zarówno dawną zabudowę wsi jak i te zabytkowe obiekty, które pewnie już nie zostaną odbudowane, a są przykładem przepięknych kościołów wykonanych z miejscowego budulca, czyli polnego kamienia. W miejscowości Brzezina, Grzegorz Brochocki Wójt Gminy Dolice, przedstawił projekt, który otrzymał dofinansowanie, w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich Stowarzyszenia „SIEJA” ze środków PO Ryby 2007-2013, nowo wybudowaną świetlicę wiejską. Koszt całkowity budowy to kwota ponad 700 tys. zł z tego dofinansowanie 500 tys. zł Świetlica jest dobrym przykładem miejsca, w którym organizuje się wiele działań kulturalnych i społecznych wsi. Z Brzeziny było tylko 2 km do Warszyna, miejscowości o średniowiecznych korzeniach. Z nadania księcia wielkopolskiego Władysława Donica, cystersom z Kołbacza, w XIII wieku wybudowano tutaj kościół, który przetrwał ok. 700 lat i został zamknięty przez nadzór budowlany – groził zawaleniem. Mieszkańcy Warszyna wraz z proboszczem założyli społeczny komitet, który stara się o środki zewnętrzne – pozyskali już 2 mln zł z Ministerstwa Kultury, ale to i tak ciągle za mało. Wojewódzki Konserwator Zabytków szczegółowo przedstawił zakres prac, które są bardzo kosztowne. Prace zewnętrzne (dach, ściany, okna) zostały ukończone, zabezpieczają one obiekt przed zawaleniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ostatnim obiektem na szlaku był kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Dolicach. W kościele zachowało się XVII wieczne wyposażenie w postaci ołtarza i ambony, ufundowane przez rodzinę von Wedel, przeniesione ze zrujnowanego kościoła w Morzycy. W ramach podsumowania wiedzy zdobytej podczas szkolenia przeprowadzono konkurs z nagrodami. Na wszystkie pytania związane z poznanymi miejscami i obiektami, uczestnicy szkolenia, którzy bardzo uważnie słuchali wykładów Pana dyr. Majewskiego, chórem prawidłowo odpowiadali. Wszystkim uczestnikom zapewniliśmy poczęstunek kawowy i obiad. Szkolenie podobało się bardzo, wiele osób po raz pierwszy usłyszało o trudnej, czasami dramatycznej historii Pomorza Zachodniego. Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejne szkolenie wyjazdowe w projekcie: „Znaszli swój WIR?”– Szlakiem dziedzictwa historycznego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.