Dnia 4 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji budżetu za I-sze półrocze 2017 r., przez:
  1. Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu,
  2. Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną,
  3. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  4. halę widowiskowo-sportową,
   1. dyskusja.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Winnicki