Oferta PZERiI z dnia 28.08.2017 roku

W dniu 28.08.2017 r. wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

pdfOferta PZERiI - PDF170 KB