Ogłoszenie MGOPS w Chociwlu

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje, że nabór wniosków do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 został wstrzymany z uwagi na uzyskanie przewidzianej maksymalnej liczby zgłoszeń dla gminy Chociwel (800 osób).
Jednocześnie informujemy, że można zapisać się na listę rezerwową.