Dnia 14 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjecie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 r.
  • dyskusja.
 4. Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań przez Gminę Chociwel w okresie IV kwartału 2016 r.
  • dyskusja.
 5. Sprawozdanie z działalności LKS "Piast" Chociwel oraz LZS "Płomień Lisowo" za 2016 r.
  • dyskusja.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę nr X/55/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • dyskusja.
  • wydanie opinii.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
  • dyskusja.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Winnicki