Dnia 28 września 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:15 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Chociwel za 2022 r.
 4. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Gminy Chociwel oraz plan remontów na 2023 r.
 5. Informacja z działalności spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Chociwlu w zakresie zaopatrzenia w wodę, przyjmowania ścieków i ich oczyszczania za pierwsze półrocze 2023 r.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chociwel, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Knafel