Warsztaty dla mieszkańców Gminy Chociwel

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie w partnerstwie z Gminą Chociwel w ramach projektu grantowego pt. "Aktywni twórczo w Gminie Chociwel" organizuje warsztaty dla mieszkańców Gminy Chociwel:

  • 03.07.2023 i 11.07.2023 odbędą się warsztaty na starych maszynach do robienia swetrów, szalików itp. Rozpoczęcie o godz.16:00 w Świetlicy Miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu.
  • Zapisy prowadzi: Agnieszka Piotrowska, nr tel. 91 5622001 wew. 113
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z grup defaworyzowanych tj. do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia, a w drugiej kolejności osoby według zgłoszeń.