Stypendium Burmistrza Chociwla

Bardzo nam miło poinformować, że w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwel" stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/283/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwel (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1531) STYPENDIUM BURMISTRZA CHOCIWLA otrzymał uczeń klasy IVB Jakub Boryca. Jeszcze raz gratulujemy.

Pozostałym Uczniom, Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom niepedagogicznym naszej szkoły składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę oraz życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień i szczęśliwego powrotu do szkoły.

101