Dnia 16 listopada 2022 roku (środa) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
  1. Informacja z działalności spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Chociwlu w zakresie zaopatrzenia w wodę, przyjmowania ścieków i ich oczyszczania za pierwsze półrocze 2022 r.",
  2. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2022 r. oraz plan remontów na 2022 r.,
 4. Omówienie propozycji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2022 r.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 7. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 9. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 10. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel i Marianowo.
 11. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 13. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zdalnego obradowania.
 14. Komisja Rewizyjna:
  1. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2022 r.,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  4. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 15. Komisja Spraw Społecznych:
  1. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 16. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
  1. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel i Marianowo,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 17. Komunikaty i sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w posiedzeniu komisji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 15.11.2022 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa