Rozpoczęła się przebudowa ulicy Wolności

W dniu 18 października 2022 r. rozpoczęły się  roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ul. Wolności oraz Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą w Stargardzie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4.916.925,00 zł. Inwestycja dofinasowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofmasowania wynosi 2.850.000,00 zł. Ponadto w kosztach niniejszej inwestycji na mocy porozumienia intencyjnego partycypuje Powiat Stargardzki w kwocie 295.000,00 zł. Rozpoczęte w dniu 18 października 2022 r. prace polegają na wycince drzew w ciągu ul. Wolności w Chociwlu. Jest to pierwszy etap prac przeprowadzanych w ramach przedmiotowej inwestycji. W celu zmniejszenia uciążliwości korzystania z ww. dróg wycinka przeprowadzona będzie etapowo. Wykonawca zobowiązał się do sukcesywnego usuwania ściętych drzew aby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców przylegających posesji, etap tych prac ma zakończyć się w dniu 28 października 2022 r. tak aby przed dniem 1 listopada br. umożliwić bezpieczny i sprawny dojazd do cmentarza komunalnego w Chociwlu. Następny etap realizacji inwestycji rozpocznie się po dniu 2 listopada 2022 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31 października 2023 roku.