Unieważnienie konkursu nr 1/2022/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju unieważnia konkurs 1/2022/G dotyczący składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze względu na omyłkowe zamieszczenie na stronie www.wir-lgd.org.pl niewłaściwych kryteriów wyboru Grantobiorców.