Dnia 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 13:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie stacjonarnym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 przez Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu.
 4. Analiza wyników nauczania w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu za rok szkolny 2022/2023.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu za pierwsze półrocze 2022 r.
 6. Komunikaty i sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.


  Przewodniczący Komisji
  Wojciech Kalinowski